Skådespeleri i Helsingfors

17 augusti 2020 – 27 maj 2021


Studieprogrammet pågår för tillfället i samarbete med Axxell i Helsingfors. Det är ännu oklart om vi kommer att kunna erbjuda programmet också under läsåret 2021-22 och vi kan därför inte ännu ta emot anmälningar till programmet.
Mer info följer senare.

Vill du bli skådespelare? Vill du satsa på dig själv ett år?

Det nya studieprogrammet i skådespeleri riktar sig till personer i alla åldrar som vill fördjupa sina kunskaper inom scenkonst men även den som vill utveckla helt nya färdigheter.  Programmet är format så att du får en bred utbildning i olika delar av skådespeleri. Du kan även använda detta studieprogram som en språngbräda för vidare studier inom teater, filmskådespeleri, musikteater och så vidare. 

Under året kommer du att i en trygg miljö med yrkeserfarna lärare och instruktörer kunna utveckla dina kunskaper och färdigheter inom främst teater, men även dans och sång. Året består av en grundkurs i teater samt workshoppar och längre moduler i andra ämnen. Under studierna tar vi lärdom av yrkesverksamma inom branschen och du får möjlighet att medverka i olika produktioner. 

Under studierna får du bekanta dig med olika roller på och bakom scenen. Du lär dig inte bara om skådespelarens arbetsbild, utan även vad regissören, producenten, produktionsassistenter och teknisk personal gör. Du lär dig också skådespeleri ur en pedagogisk vinkel; hur man lär ur teater och hjälper sina medspelare utvecklas.

Studierna sker i huvudsak i StepUp Schools utrymmen i Helsingfors, en kreativ miljö i en livlig kulturstad.

Programansvarig är teaterregissören och -pedagogen Jermo Grundström. Efter mer än tio år på scenen utbildade Jermo sig till regissör på East 15 Acting School (University of Essex). Efter det har han regisserat runt om i Finland. Han har även undervisat på bl a Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK), Skene musiikkiteatterikoulu och Konstuniversitetet.  

Skådespeleri

Kontaktuppgifter och ytterligare information


Programansvarig:
Jermo Grundström | Tfn. 044 031 3234 | jermo.grundstrom@akan.fi

Plats:
StepUp School / Ekogatan 4 A, 00530 Helsingfors.

Undervisningsspråk:
Utbildningen är tvåspråkig och passar såväl svensk- som finskspråkiga. Vissa lektioner går även på engelska, utgående från lärarens språkkunskaper.

Studieavgift:
350 €/månad inklusive undervisning, lunch och kaffe.

Inkvartering:
Mer information på kommande.

Ansökningsperioder och inträdesprov
Första ansökningsperioden: 1.1-31.5.2020 (inträdesprov 10-11.6.2020)
Andra ansökningsperioden: 15.6-7.8.2020 (inträdesprov 11.8.2020)

Notera följande:

 • Du kan söka till utbildningen även som minderårig.
 • Alla som söker till utbildningen får en kallelse till inträdesprov.
 • Det är även möjligt att bli antagen på andra sätt, om du av någon anledning är förhindrad att komma på inträdesprov.

Undervisningen

Läsåret är indelat i fyra huvudmoduler:

 • Skådespelararbete – ca 300 h
  • Kropp och kommunikation
  • Textanalys
  • Improvisation
  • Rörelse
  • Scenstudier
  • Talteknik
 • Fysisk teater – ca 250 h
  • Grunderna i fysisk teater
  • Akrobatik
  • Dansteater
  • Mask och mim
  • Stage combat
  • Devising
  • Improvisation
 • Musikteater – ca 150 h
  • Musikteori och notläsning
  • Musikalhistoria
  • Sånguttryck
  • Kör- och stämsång
  • Auditionsteknik
 • Filmskådespeleri – ca 100 h
  • Filmskådepeleri (i klassrum)
  • Kameraarbete (framför kameran)
  • Manusarbete
  • Post work (editering och regi)
  • Röstskådespeleri och dubbning
  • Casting-workshoppar

Utöver huvudmodulerna genomförs projektveckor i samband med någon specifik produktion.

Målsättningar för utbildningen

 • Att utvecklas som skådespelare, dansare och sångare
 • Att få en starkare självkännedom samt självförtroende på scenen
 • Att öka sin kännedom om teaterbranschen, samt knyta nya kontakter

Studiemängd

Studierna motsvarar i regel heltidsstudier på folkhögskolenivå, 25×45 min/vecka.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.

Utbildningen är ett samarbete mellan Borgå folkakademi och Axxell.


Akan Skådespeleri på sociala medier