Studiestöd

Visste du att

Du får högklassig undervisning, kost & logi och nya spännande vänner samtidigt som du utvecklar dig själv och fördjupar dig i just det du är intresserad av. Satsa på ett folkhögskoleår!

Information för nordiska studeranden, scrolla ner.

För dig som är berättigad till studiestöd i Finland:

Som studerande på våra studieprogram får du 250 € / mån. i studiestöd.
Bor du på internatet är bostadsbidraget 89 € / mån.

Månadsavgiften är 430 € med internatsplats, 290 € om du bor annanstans.

Dina egna månatliga kostnader är alltså 50 €, eller drygt 90 €.

Välkommen till Borgå folkakademi!

Finland

Studiestöd får du från månaden efter att du fyllt 17 år. Den studerandes egna inkomster inverkar på studiepenningen och den studerande bör själv se till att inkomsterna inte överskrider den fria inkomstgränsen. För dig som är under 20 år beaktas föräldrarnas inkomster, dvs. antingen med en förhöjning eller minskning.

Ta noga reda på villkoren för studiepenning och bostadstillägg, samt vilka faktorer som kommer att påverka just ditt stöd innan du ansöker, så slipper du problem och försening av utbetalning. Om du studerar på ett avgiftsbelagt program vid en folkhögskola och bor på läroanstaltens internat har du rätt till bostadstillägg (88,87 € i månaden). Folkpensionsanstalten på din ort svarar på dina frågor. På FPA:s webbplats finns blanketter där du kan söka om studiestöd, bostadstillägg och studielån www.kela.fi/web/sv/studerande. Du kan också få blanketterna på skolans kansli efter skolstarten.

Sverige

Studierna på Borgå folkakademi är CSN-berättigade, kontakta www.csn.se för mera information.

Norge

Studierna på Borgå folkakademi är berättigade till stöd från Lånekassen, kontakta www.lanekassen.no för mera information.

Danmark

Bidrag för studierna vid Borgå folkakademi kan sökas från Folkehøjskolernes Forening i Danmark, kontakta www.ffd.dk för mera information.