Styrelsen

Ägarna

Borgå folkakademi är ett aktiebolag som bildades 2005 genom en sammanslagning av Borgå folkhögskola och Svenska folkakademin. Skolan ägs av Stiftelsen Svenska folkakademin (48%), Borgå stad (38%), Sibbo kommun (12%) och föreningen Minnesvårdarna (2%).

Borgå folkakademi var den första folkhögskolan i landet. Skolan grundades 10.10.1889 på initiativ av J.E. Strömborg. Strömborg är kanske mest känd för sitt verk ”Biografi över J.L. Runeberg”.

Styrelsen

Torbjörn Blomqvist, ordförande (Borgå stad)

Ulf Lindholm, vice ordförande (Stiftelsen Svenska folkakademin)

Pia Hansson (Borgå stad)

Staffan Björkell (Stiftelsen Svenska folkakademin)

Ove Blomqvist (Borgå stad)

Kjell Grönqvist (Sibbo kommun)

Bodil Lund (Borgå stad)

Lars Lundsten (Stiftelsen Svenska folkakademin)

Stefan Sandström (Sibbo kommun)

Heidi Wallgren (Minnesvårdarna r.f.)

Rating Alfa

Rating Alfa är ett internationellt verktyg som mäter företagens kreditvärdighet och ekonomiska stabilitet. Sedan 2008 har Borgå folkakademi rankats som en av Finlands starkaste.