Styrelsen – akan.fi

Styrelsen

Ägarna

Borgå folkakademi är ett aktiebolag som bildades 2005 genom en sammanslagning av Borgå folkhögskola och Svenska folkakademin. Skolan ägs av Stiftelsen Svenska folkakademin (48%), Borgå stad (38%), Sibbo kommun (12%) och föreningen Minnesvårdarna (2%).

Borgå folkakademi var den första folkhögskolan i landet. Skolan grundades 10.10.1889 på initiativ av J.E. Strömborg. Strömborg är kanske mest känd för sitt verk ”Biografi över J.L. Runeberg”.

Styrelsen

Torbjörn Blomqvist, ordförande (Borgå stad)

Staffan Pehrman, vice ordförande (Stiftelsen Svenska folkakademin)

Kjell Grönqvist (Sibbo kommun)

Christel Liljeström (Sibbo kommun)

Bodil Lund (Borgå stad)

Maria Bäck (Stiftelsen Svenska folkakademin)

Oskar Frankenhaeuser (Stiftelsen Svenska folkakademin)

Ronja Roms (Borgå stad)

Mikael Söderström (Borgå stad)

Heidi Wallgren (Minnesvårdarna r.f.)