Styrelsen – akan.fi

Styrelsen

Ägarna

Borgå folkakademi är ett aktiebolag som bildades 2005 genom en sammanslagning av Borgå folkhögskola och Svenska folkakademin. Skolan ägs av Stiftelsen Svenska folkakademin (48%), Borgå stad (38%), Sibbo kommun (12%) och föreningen Minnesvårdarna (2%).

Borgå folkakademi var den första folkhögskolan i landet. Skolan grundades 10.10.1889 på initiativ av J.E. Strömborg. Strömborg är kanske mest känd för sitt verk “Biografi över J.L. Runeberg”.

Styrelsen 2023-2024

OrdinarieErsättare
Lars Lundsten, ordförande
(Stiftelsen svenska folkakademin)
Oskar Frankenhaeuser
Christel Liljeström, vice ordförande
(Sibbo kommun)
Mari Berg
Torbjörn Blomqvist (Borgå stad)Hilding Mattsson
Anne Lehtinen (Borgå stad)Anita Spring
Bodil Lund (Borgå stad)Malin Lönnroth
Mikael Söderström (Borgå stad)Seppo Ijäs
Kjell Grönqvist (Sibbo kommun)Thomas Ekström
Maria Bäck (Stiftelsen svenska folkakademin)Staffan Pehrman
Ronja Roms (Stiftelsen svenska folkakademin)Beatrice Wahlström
Heidi Wallgren (Minnesvårdarna)Minnesvårdarna r.f./E.Skoog