Svenska

Svenska – International Swedish Courses 1 & 2

15 augusti 2022 – 25 maj 2023


Ansökningsperioderna är 1.2 – 31.5.2022 och 10.6 – 5.8.2022


Feedback om YKI-testet och svenska studierna av eleven Naomi:

” Akan ger studenterna den bästa heltidssvenskspråkiga miljön i Finland, där det att studera ett språk blir roligt och så naturligt. YKI-testet är inte så enkelt och kräver en enorm mängd inlärning och egenansträngning. Akan var som mitt hem, där jag får allt stöd jag behöver för att klara testet på tre månader. Jag älskar Akan och är helt tacksam mot mina vänner, lärare och personal där. ”


Lär dig svenska hos oss

I Finland har vi två officiella språk, finska och svenska. Vår skola har studieprogram i svenska på två olika nivåer, en nybörjarlinje och en linje på mera avancerad nivå. I studieprogrammet ingår förutom det svenska språket även samhällskunskap och kulturkännedom om Finland.

Studieprogrammet inkluderar heltidsstudier med fem lektioner varje vardag från augusti till slutet av maj. Ingen undervisning under julledigheten och sportlovsveckan i februari.  Studierna inkluderar lunch och eftermiddagskaffe.

Om du t.ex. har en integrationsplan via TE-byrån kan du ta del i studieprogrammet som en del av din plan. För dig är programmet avgiftsfritt och du kan samtidigt ansöka om ekonomiskt stöd för dina levnadskostnader under studietiden. Mera information finner du här och här på TE-byråns hemsida.

Språkintyg

Om du behöver ett officiellt språkintyg över dina språkkunskaper för kommande arbetsansökningar eller ytterligare studier kan vi hjälpa dig ta del i den allmänna språkexamen. Denna språkexamen är också ett krav för att kunna ansöka om finskt medborgarskap. Eftersom Finland är ett tvåspråkigt land kan du välja ifall du vill avlägga den allmänna språkexamen på finska eller svenska.  I testet bedöms deltagarnas muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Läs mera.


Kontaktuppgifter och ytterligare information


Programansvarig:
Katinka von Kraemer | Tfn. 050 5388 829 | katinka.vonkraemer@akan.fi

Plats:
Borgå folkakademi / Runebergsgatan 16-18 i Borgå centrum.

Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska.

Studieavgift:
Studierna på Svenska – International Swedish Course är avgiftsfria om du har en integrationsplan via TE-byrån. Utbildningen inkluderar lunch (må-fre) och eftermiddagskaffe (må-to).

För studerande utan integrationsplan är studieavgiften 100 €/månad inklusive lunch (må-fre) och eftermiddagskaffe (må-to).

Boende:
Behöver du inkvartering kan du bo i skolans internat i anslutning till skolan.
Kostnad 200 €/månad i delat dubbelrum och 260 €/månad för enkelrum,
inklusive frukost (må-fr) och middag (må-to).
Tilläggsuppgifter om boende och kostnader hittas här.

Ansökningsperiod:
1.2.2022 – 5.8.2022

Ansök här – Ansökningsformulär

Om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökningsformuläret når du oss per telefon på nummer +358 (0)19 576 9500 eller via epost info@akan.fi.


Studieprogrammen är följande:

Svenska 1

Nybörjar program i svenska. Under utbildningen lär du dig tala, lyssna, läsa och skriva svenska med fokus på muntlig kommunikation. Du kommer att erhålla baskunskaper i svenska så att du kan förstå och göra dig förstådd i olika vardagssituationer. Studieprogrammets mål är att du når en språkkompetens som motsvarar nivå A1-A2 i CEFR (Gemensam europeisk referensram för språk).

Svenska 2

Detta språkprogram kräver baskunskap i svenska. Vi gör ett individuellt språktest för att precisera din språknivå före programstart. I jämförelse med Svenska 1 baserar sig denna kurs på mera skriftlig språkkunskap och språkkompetens inför arbetslivet. Studieprogrammets mål är att nå språknivå B1-B2 i CEFR (Gemensam europeisk referensram för språk).

Båda studieprogrammen inkluderar följande:

  • Vardagssvenska
  • Rättstavning
  • Introduktion och kännedom om det finländska samhället och kulturen
  • Praktiska språkövningar och språkprojekt
  • Studie- och arbetsvägledning
  • Studieresor och utflykter
  • Praktik på arbetsplats för att förbättra muntliga språkkunskaper och skapa kontakter till arbetslivet (två veckor på våren)

Studeranden måste ha läs- och skrivkunskaper i det latinska alfabetet.

I slutet av vårterminen gör båda grupperna en 2-3 dagar lång gemensam studieresa till ett svensktalande område. Under de gångna åren har vi varit i Stockholm, på Åland och i Österbotten. Destinationen för följande resa är inte förutbestämd utan väljs tillsammans i språkgruppen. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.