Svenska

16 augusti 2021 – 24 maj 2022


 Community
Gemenskap

Lär dig svenska hos oss

I Finland har vi två officiella språk, finska och svenska. Vår skola har kursprogram i svenska på två olika nivåer, en nybörjarlinje och en linje på mera avancerad nivå. I utbildningsprogrammet ingår förutom det svenska språket även samhällskunskap och kulturkännedom om Finland.

Kursprogrammet inkluderar heltidsstudier med fem lektioner varje vardag från augusti till slutet av maj. Ingen undervisning under julledigheten och sportlovsveckan i februari. 

Om du t.ex. har en integrationsplan via TE-byrån kan du ta del i kursprogrammet och samtidigt få ekonomiskt stöd för dina språkstudier. Mera information finner du här och här på TE-byråns hemsida.

Kursprogrammen är följande:

Svenska 1

Nybörjarlinje i svenska. Under utbildningen lär du dig tala, lyssna, läsa och skriva svenska med fokus på muntlig kommunikation. Du kommer att erhålla baskunskaper i svenska så att du kan förstå och göra dig förstådd i olika vardagssituationer. Utbildningsprogrammets mål är att du når en språkkompetens som motsvarar nivå A1-A2 i CEFR (Gemensam europeisk referensram för språk).

Svenska 2

Denna språklinje kräver baskunskap i svenska. Vi gör ett individuellt språktest för att precisera din språknivå före programstart. I jämförelse med Svenska 1 baserar sig denna kurs på mera skriftlig språkkunskap och språkkompetens inför arbetslivet. Kursprogrammets mål är att nå språknivå B1-B2 i CEFR (Gemensam europeisk referensram för språk).

Båda kursprogrammen inkluderar följande:

  • Vardagssvenska
  • Rättstavning
  • Introduktion och kännedom om det finländska samhället och kulturen
  • Praktiska språkövningar och språkprojekt
  • Studie- och arbetsvägledning
  • Studieresor och utflykter
  • Praktik på arbetsplats för att förbättra muntliga språkkunskaper och skapa kontakter till arbetslivet (två veckor på våren)

Studeranden måste ha läs- och skrivkunskaper i det latinska alfabetet.

I slutet av vårterminen gör båda grupperna en 2-3 dagar lång gemensam studieresa till ett svensktalande område. Under de gångna åren har vi varit i Stockholm, på Åland och i Österbotten. Destinationen för följande resa är inte förutbestämd utan väljs tillsammans i språkgruppen. 

Språkintyg

Om du behöver ett officiellt språkintyg över dina språkkunskaper för kommande arbetsansökningar eller ytterligare studier kan vi hjälpa dig ta del i den allmänna språkexamen. Denna språkexamen är också ett krav för att kunna ansöka om finskt medborgarskap. Eftersom Finland är ett tvåspråkigt land kan du välja ifall du vill avlägga den allmänna språkexamen på finska eller svenska.  I testet bedöms deltagarnas muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Läs mera.


Kontaktuppgifter och ytterligare information


Programansvarig:
Katinka von Kraemer | Tfn. 050 5388 829 | katinka.vonkraemer@akan.fi

Plats:
Borgå folkakademi, Runebergsgatan 16-18 i Borgå centrum

Studieavgift:
Svenska studieprogrammen 1 och 2 är kostnadsfria.
Undervisningen inkluderar lunch (må-fre) samt eftermiddagskaffe (må-tors). 

Boende:
Behöver du inkvartering kan du bo i skolans internat i anslutning till skolan.
Kostnad 190 €/månad i delat dubbelrum och 250 €/månad för enkelrum,
inklusive frukost må-fr och middag må-to.
Tilläggsuppgifter om boende och kostnader hittas här.

Sista ansökningsdag är 9.8.2021.

Ansök här – Ansökningsformulär

Om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökningsformuläret når du oss per telefon på nummer +358 (0)19 576 9500 eller via epost info@akan.fi. 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.