Svenska – International Swedish Course – akan.fi

Svenska – International Swedish Course

Läsåret 2024-25
19 augusti 2024 – 23 maj 2025


Ansökningsperiod
Ansökan till läsåret 2024-25
öppnas 1.2.2024


Lär dig svenska hos oss

I Finland har vi två officiella språk, finska och svenska. I vår skola använder vi huvudsakligen svenska. På det här programmet kan du studera svenska på nybörjarnivå. I programmet ingår huvudsakligen svenska, och till en del det finländska samhället och den finländska kulturen.

Studieprogrammet omfattar heltidsstudier med fem lektioner varje vardag från augusti till slutet av maj. Ingen undervisning under julledigheten och sportlovsveckan i februari. Studierna inkluderar lunch och eftermiddagskaffe.

Om du har en integrationsplan via TE-byrån, är programmet därmed avgiftsfritt och du kan samtidigt ansöka om ekonomiskt stöd för dina levnadskostnader under studietiden. Mera information finner du här och här på TE-byråns hemsida.

Språkintyg

Om du behöver ett officiellt språkintyg över dina språkkunskaper för kommande arbetsansökningar eller ytterligare studier kan vi hjälpa dig med dina förberedelser för den allmänna språkexamen i svenska. Denna språkexamen är också ett krav för att kunna ansöka om finskt medborgarskap. Eftersom Finland är ett tvåspråkigt land kan du välja ifall du vill avlägga den allmänna språkexamen på finska eller svenska. I testet bedöms deltagarnas muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Läs mera.


Kontaktuppgifter och ytterligare information

Maria Ingman


Programansvarig:
Maria “Trolle” Ingman | 044 914 3612 | maria.ingman@akan.fi

Plats:
Borgå folkakademi / Runebergsgatan 16-18 i Borgå centrum.

Undervisningsspråk:
Undervisningsspråket är huvudsakligen svenska.

Studieavgift:
Studierna på Svenska – International Swedish Course är avgiftsfria om du har en integrationsplan via TE-byrån. Utbildningen inkluderar lunch (må-fre) och eftermiddagskaffe (må-to).

För studerande utan integrationsplan är studieavgiften 120 €/månad inklusive lunch (må-fre) och eftermiddagskaffe (må-to).

(Avgifterna gäller läsåret 2023-24)

Boende:
Behöver du inkvartering kan du bo i skolans internat i anslutning till skolan.
Kostnad 200 €/månad i delat dubbelrum och 260 €/månad för enkelrum,
inklusive frukost (må-fr) och middag (må-to).
Tilläggsuppgifter om boende och kostnader hittas här.

Ansökningsperiod: 1.2.2024 – 11.8.2024


Om du har frågor eller behöver hjälp med att fylla i ansökningsformuläret kan du ringa oss på 019 576 9500 eller kontakta oss via e-post på info@akan.fi.


Studieprogrammen är följande:

Svenska 1

Nybörjarprogram i svenska. Under utbildningen lär du dig tala, lyssna, läsa och skriva svenska med fokus på muntlig kommunikation. Du kommer att erhålla baskunskaper i svenska så att du kan förstå och göra dig förstådd i olika vardagssituationer. Studieprogrammets mål är att du når en språkkompetens som motsvarar nivå A1-A2 i CEFR (Gemensam europeisk referensram för språk).

Svenska 2

Den här nivån kräver baskunskaper i svenska. Vi gör ett individuellt språktest för att precisera din språknivå då terminen inleds. I jämförelse med Svenska 1 baserar sig denna kurs på mera skriftlig språkkunskap och språkkompetens inför arbetslivet. Studieprogrammets mål är att nå språknivå B1-B2 i CEFR (Gemensam europeisk referensram för språk).

Båda nivåerna inkluderar följande:

  • Vardagssvenska
  • Rättstavning
  • Introduktion och kännedom om det finländska samhället och kulturen
  • Praktiska språkövningar och språkprojekt
  • Studie- och arbetsvägledning
  • Studieresor och utflykter
  • Praktik på arbetsplats för att förbättra muntliga språkkunskaper och skapa kontakter till arbetslivet (två veckor på våren)

Studeranden måste ha läs- och skrivkunskaper i det latinska alfabetet.

Länk till eGrunder

I slutet av vårterminen gör båda grupperna en 2-3 dagar lång gemensam studieresa till ett svensktalande område. Under de gångna åren har vi varit i Stockholm, på Åland och i Österbotten. Destinationen för följande resa är inte förutbestämd utan väljs tillsammans i språkgruppen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i innehåll och utbud i våra kurser och utbildningsprogram.Feedback om YKI-testet och svenska studierna av eleven Naomi:

” Akan ger studenterna den bästa heltidssvenskspråkiga miljön i Finland, där det att studera ett språk blir roligt och så naturligt. YKI-testet är inte så enkelt och kräver en enorm mängd inlärning och egenansträngning. Akan var som mitt hem, där jag får allt stöd jag behöver för att klara testet på tre månader. Jag älskar Akan och är helt tacksam mot mina vänner, lärare och personal där. “