Utvärderings- och intresseblankett – Borgå folkakademi – akan.fi

Utvärderings- och intresseblankett – Borgå folkakademi

Dina svar tas emot av kursplaneraren och behandlas konfidentiellt.

Vänligen välj lämpligt alternativ;
1=mycket missnöjd | 2=ganska missnöjd | 3=ganska nöjd | 4=mycket nöjd


Kursens namn: